100 சிறந்த சிறுகதைகள் (இரண்டு பாகங்கள்)

Publisher:
Author:

945.00

100 சிறந்த சிறுகதைகள் (இரண்டு பாகங்கள்)

945.00

ஒரு இளம்வாசகன் தமிழின் சிறந்த சிறுகதைகளை ஒரு சேர வாசிக்க விரும்பினால் இந்த நூறு கதைகள் சிறந்த நுழைவாயிலாக விளங்கும்.இந்திய அளவில் தமிழ் சிறுகதைகளே முதலிடம் பிடிக்கின்றன. இந்த நூறு சிறுகதைகள் தமிழிலும் உலகத்தரமான சிறுகதைகள் எழுதப்பட்டுள்ள என்பதற்கான சான்றுகள்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days