90களின் தமிழ் சினிமா

Publisher:
Author:
(1 customer review)

120.00

9 in stock

90களின் தமிழ் சினிமா

120.00

அபிலாஷின் இந்த நூல், 90களில் வந்த சினிமாக்களைப் பற்றி என்பதைவிட அந்த சினிமாக்கள் சொல்ல வரும் செய்திகளைப் பற்றியும், அவை சினிமாவிலும் சமூகத்திலும் செலுத்தும் தாக்கம் பற்றியும் விவாதிக்கும் புத்தகம் என்பதே சரியானது. 

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days