சோழன் ராஜா ப்ராப்தி

Publisher:
Author:

140.00

சோழன் ராஜா ப்ராப்தி

140.00

கல்கியின் “பொன்னின் செல்வனும் “, உ.வே.சா.வின் “என் சரித்திரமும் ” எனக்கு அறிமுகப்படுத்திய நடுநாட்டின் நிலப்பரப்பை, அதன் வாழ்வியலை, இன்னோரு கோணத்தில் சிவசங்கரின் எழுத்துக்கள் எனக்குத் தெரிவிக்கின்றன.

 

தங்கம் தென்னரசு

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days