அள்ள அள்ளப் பணம் 2 – பங்குச்சந்தை: அனாலிசிஸ்

Publisher:
Author:

200.00

அள்ள அள்ளப் பணம் 2 – பங்குச்சந்தை: அனாலிசிஸ்

200.00

எந்தப் பங்கை வாங்கவேண்டும், எதை வாங்கக் கூடாது (Fundamental Analysis ).
எப்போது வாங்கவேண்டும், எப்போது விற்கவேண்டும் (Technical Analysis ).
பொருளாதாரம், Macro-economics உள்ளிட்ட பல அதிநுட்பமான விஷயங்களை
எளிய உதாரணங்களுடன் தெள்ளத்தெளிவாக எடுத்துச் சொல்கிறார்
பங்குச்சந்தை நிபுணர் சோம. வள்ளியப்பன்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days