தெற்கிலிருந்து ஒரு சூரியன்

Publisher:
Author:
(1 customer review)

Original price was: ₹300.00.Current price is: ₹285.00.

தெற்கிலிருந்து ஒரு சூரியன்

Original price was: ₹300.00.Current price is: ₹285.00.

திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம் என குறை கூறுபவர்களுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கும் புத்தகம் இது. இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி, கல்வி நிலை, பெண் சுதந்திரம்,திராவிட இயக்கங்களின் முற்போக்கு திட்டங்கள் என மற்ற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிட்டு தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை விவரிக்கிறது இப்புத்தகம். மற்ற மாநிலங்களுக்கெல்லாம் முன்னோடி மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்குகிறது என்பதைப் படிக்கும்போது உணரலாம்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days