அசோகமித்திரன் சிறுகதைகள் (1956-2016)

Publisher:
Author:

1,600.00

அசோகமித்திரன் சிறுகதைகள் (1956-2016)

1,600.00

Asokamithran SirukathaikaL (1956-2016)
Ashokamitran

அசோகமித்ரன் சிறுகதைகள் இரண்டு தொகுதிகளும்(1956-2016)

தமிழின் முதன்மையான சிறுகதையாளர்களில் ஒருவரான அசோகமித்திரன் இதுகாறும் எழுதிய அனைத்துக் கதைகளும் அடங்கிய பெருந்தொகை இந்நூல். 1956 முதல் 2016 வரை அறுபதாண்டுகளாக எழுதிய கதைகளின் தொகுப்பு.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days