காமராசர் கொலை முயற்சி சரித்திரம்

Publisher:
Author:

110.00

காமராசர் கொலை முயற்சி சரித்திரம்

110.00

 

 

”பாரதத்தில் பசுமாமிச விருந்து” இன்றைய பார்ப்பனர்களின் முன்னோர்கள் மாட்டு மாமிசம்,அதுவும் வெறும் பசு மாமிசமாக விருந்து நடத்தி,கூட்டங்கூட்டமாக ருசித்துச் சாப்பிட்டு ஆனந்தித்ததை,அவர்களது அய்ந்தாம் வேதமான மகாபாரதத்திலேயே கூறப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days