காஷ்மீர் சீற்றம் பொதிந்த பார்வை

Publisher:
Author:

125.00

9 in stock

காஷ்மீர் சீற்றம் பொதிந்த பார்வை

125.00

காஷ்மீர் பிரச்சனை தொடர்பான அருந்ததி ராயின் ஆணித்தரமான கட்டுரைகளின் தொகுப்பு இந்நூல். 

நுண்ணிய அரசியல் பார்வையை கூர்மையான நடையில் வெளிப்படுத்தும் கட்டுரைகள் இவை.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days