சீனிவாச ராமாநுஜம் கட்டுரைகள்

Publisher:
Author:

700.00

சீனிவாச ராமாநுஜம் கட்டுரைகள்
சீனிவாச ராமாநுஜம் கட்டுரைகள்

700.00

Srinivasa Ramanujam Katturaigal

இந்தத் தொகுப்பில் உள்ள கட்டுரைகளையெல்லாம் ஒன்றாகப் படிக்கும்போது இவற்றுள் ஒரு சிந்தனைத் தொடர்ச்சியைப் பார்க்க முடிகிறது. எந்தவொரு கட்டுரையும் — அது அறிவியல் தொடர்பானதாக இருந்தாலும், காந்தி/அம்பேத்கர் தொடர்பானதாக இருந்தாலும், திரைப்படங்கள்/நாவல் தொடர்பானதாக இருந்ததாலும் — தனித்து இயங்கவில்லை . ஒன்றோடொன்று ஏதோ ஒருவிதத்தில் தொடர்புகொண்டவையாக வெளிப்படுகின்றன. இதை நீங்களும் உணர்வீர்கள் என்றால், அது எனக்கு மகிழ்ச்சியே !

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days