கறுப்பு மை குறிப்புகள்

Publisher:
Author:

450.00

Karuppu Mai Kurippukal கருப்பு மை குறிப்புகள்
கறுப்பு மை குறிப்புகள்

450.00

Karuppu Mai Kurippukal

இந்த தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ள கட்டுரைகள் 2010-2015 ஆண்டுகளில் எழுதப்பட்டவை. இந்த காலகட்டம் முக்கியமான வரலாற்று நிகழ்வுகள் நடந்தேறிய தருணம். அவை குறித்த முக்கியமான அவதானிப்புகளை ஜெயராணி முன்வைக்கிறார்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days