உபதேசியார் சவரிராய பிள்ளை

Publisher:
Author:

Original price was: ₹350.00.Current price is: ₹330.00.

உபதேசியார் சவரிராய பிள்ளை

Original price was: ₹350.00.Current price is: ₹330.00.

உபதேசியார் சவரிராய பிள்ளை:

சவரிராயபிள்ளை வம்சவரலாறு (1899) என்ற நூலும். சவரிராய பி்ள்ளை வரலாறு (1900) என்ற நூலும் ஏறத்தாழ ஒரு நூற்றாண்டக் கால இடைவெளியில் மறுபதிப்பாக இப்பொழுது வருகின்றன. சவரிராய பிள்ளையின் பத்தாவது மகனான யோவான் தேவசகாயம் சவரிராயன் (19843 – 12904), தமது பாட்டனார் மதுரேந்திரம் பிள்ளை (1766-1821) , தந்தையாா ்மரிய சவரிாயன் (1801-1874) ஆகிய இருவரும் எழுதிவைத்திருந்த ஓலைச் சுவடிகள், தமது தாயாரிடம் கேட்டறிந்தசெய்திகள், தமது முன்னோர்களுடுன் தொடர்புடைய ஊர்களுக்கு சென்று நிகழ்த்திய கள ஆய்வில் கிடைத்த செய்திகள் போன்றவற்றின் துணையுடன் இவ்விரு நூல்களையும் எழுதியுள்ளார்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days