உறுபசி

Publisher:
Author:
(1 customer review)

Original price was: ₹175.00.Current price is: ₹170.00.

உறுபசி

Original price was: ₹175.00.Current price is: ₹170.00.

கல்லூரியில் தமிழ் இலக்கியம் படித்த இளைஞன் தன் வாழ்நாளில் சந்திக்கும் போராட்டங்களும் அவலங்களும் புறக்கணிப்புகளும் சமூகம் அவனைத் துரத்தி வேட்டையாடியதுமே உறுபசி நாவலின் பிரதான களம். 

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days