ஒளியில் எழுதுதல்

Publisher:
Author:

Original price was: ₹150.00.Current price is: ₹140.00.

ஒளியில் எழுதுதல்

Original price was: ₹150.00.Current price is: ₹140.00.

ஒளியில் எழுதுதல் என்ற, இந்த நுால், திரைப்பட ஒளிப்பதிவு சார்ந்த அடர்த்தியான நுால். இயக்குனரும், ஒளிப்பதிவாளருமான செழியனின், ரசனையான, சிறு சிறு வாக்கிய அமைப்பில், மிக எளிமையாக புரியும் வகையில், ஒளிச்சேர்க்கையைப் போல, தொழில்நுட்பங்களை கட்டமைத்துள்ளார்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days