தாலிபன்270.00

1 in stock

தாலிபன்

270.00

ஆப்கனிஸ்தானை மட்டுமல்ல; ஒட்டுமொத்த உலகையும் அதிர வைக்கும் தடாலடி ஆட்டங்களை ஆரம்பித்து வைத்தது தாலிபன். தாலிபனின் பதைபதைக்க வைக்கும் நடவடிக்கைகளை ஆப்கனிஸ்தான் வரலாறோடு குழைத்து,மிரட்டல் மொழியில் விவரித்துச் சொல்கிறார் பா. ராகவன்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days