இந்துத் தத்துவ இயல்

Publisher:
Author:

105.00

10 in stock

இந்துத் தத்துவ இயல்

105.00

இந்துத் தத்துவ இயல் கி.மு.1000 -600 காலகட்டத்தில் தோன்றியதென்றும், வேதங்களில் மிகப் புராதனமானது ரிக்வேத மந்திர ஸம்ஹிதாவாகும் என்றும் கூறுகிறார். இந்து தத்துவ இயலில் 100 க்கும் மேற்பட்ட உபநிஷத்துகள் இருப்பதாகக் கூறப்பட்டாலும், ஈசா, சாந்தோக்யம், பிரகதாரண்யகம், ஐதரேயம், தைத்ரீயம், பிரஸ்னம், கேணம், கதா, முண்டகம், மாண்டூக்யம், கவுஷீதகி, மைத்ரீ, ஸ்வேதாஸ்வரம் ஆகியவையே அசலானவை எனக் கூறும் நூலாசிரியர், ஒவ்வோர் உபநிஷத்திலும் கூறப்பட்டுள்ள கருத்துகளை விரிவாக எடுத்துக் கூறுகிறார். யாக்ஞவல்கியர், கார்க்கி வாசக்னவி, கவுடபாதர், ஆதி சங்கரர் உள்ளிட்ட ஞானிகளின் சிந்தனை முறைகளை விளக்குகிறார்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days