மிர்தாதின் புத்தகம்

Publisher:
Author:
Translator:
(6 customer reviews)

275.00

Out of stock

The Book of Mirdad (Tamil)

இதயத்தால் படிக்க வேண்டிய புத்தகம் இது… நான் ஆயிரக்கணக்கான நூல்கள் படித்திருக்கிறேன். எதுவுமே இதற்கு ஈடாகாது.”

ஓஷோ

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days