ஆரியச் சுரண்டல்

Publisher:
Author:

85.00

ஆரியச் சுரண்டல்

85.00

1.அணிந்துரை
2.என்னுரை
3.கருட புராணம்
4.கருட புராணம் பக்கம் 23
5.கருட புராணம் பக்கம் 36 பாப புண்ணியங்களை எடுத்துச் சொல்லும் 12 சிரவணர்கள்
6.சித்ரகுப்தன் கணக்கும் நரகங்களும்
7.ஜனன மரண விதிகள்
8.மகன்கள் பேரன்கள் கர்மம்
9.தானத்தின் சிறப்பும் உயிர் பிரிதலும்
10.சித்ரவதை எமலோகத்தில்
11.ஈமக் கிரியைகள்
12.அருணாசல புராணம்
13.பக்தி வந்தால் புத்தி போகும்
14.சோதிடம்
15.ஆத்மா
16.”நான்”
17.மோட்சமும் நரகமும்

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days