இந்து தேசியம்

Publisher:
Author:

150.00

இந்து தேசியம்

150.00

கட்டி எழுப்பப் பெற்ற ‘இந்து’ என்னும் பிம்பம் யாருடைய நலன்களுக்கு சேவை செய்ய? என்பதை இந்த நூல் உங்களுக்குச் சொல்லும். வேதம் என்பதை புனிதமாக்கி அதைப் பழமைக்குள் திணித்து விவாதத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அதிகாரமாகும் முயற்சி பல காலமாக இங்கே நடைபெற்று வருகின்றது. அதனை இழை இழையாக எடுத்து அலசும் முயற்சியே இந்த குறுநூல்கள். 

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days