மக்கள் தீர்ப்பு

Publisher:
Author:

30.00

மக்கள் தீர்ப்பு

30.00

‘பொதுஜன விரோதி’ என்ற தலைப்புடன் இப்சன் என்னும் பேராசிரியர் தீட்டிய மூலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு 14-1-50ல் பின்னப்பட்ட ஒரு அரசியல் கற்பனைக் கதைதான் இது.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days