ரப்பர் வளையல்கள்


Author:

160.00

ரப்பர் வளையல்கள்

160.00

Rubber Valaiyalgal

ரப்பர் வளையல்கள், 19 சிறுகதைகள் கொண்ட சிறுகதைத்தொகுப்பு, உண்மை சம்பவங்களிலிருந்தும், உண்மை சம்பவங்களின் போது நடந்த கிளைக்கதைகள், வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் வெவ்வேறு சூழல்களில் நடந்த கதைகளாக மனிதர்களின் குணம் சார்ந்த, உணர்வுகள் சார்ந்த கதைகள், நட்பு, அன்பு, காதல், நம்பிக்கை, ஏற்றத்தாழ்வு, துரோகம், உதவி, ஏக்கம்,எதிர்பார்ப்பு, நகர்ப்புற, கிராமப்புற கதைகள் என பல்வேறு தரப்பினரின் வாழ்க்கை முறையைப் பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளது.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days