உப்பிட்டவரை175.00

5 in stock

உப்பிட்டவரை

175.00

Author: ஆ.சிவசுப்பிரமணியன்

Publication: காலச்சுவடு

உப்பை மையமாகக் கொண்டு வழக்காறுகள் பலவும் உருவாகியுள்ளன, இவற்றையெல்லாம் தொகுத்து, வகைப்படுத்தி, ஒரு சமூக ஆவணமாக ஆக்கும் முயற்ச்சியின் வெளிப்பாடு இந்நூல்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days