நாட்டை உலுக்கும் ரபேல் பேர ஊழல்

Publisher:
Author:

15.00

26 in stock

நாட்டை உலுக்கும் ரபேல் பேர ஊழல்

15.00

2014-ம் ஆண்டு பேசிய ஒப்பந்தப்படி ஒரு விமானத்தின் விலை ரூ.428 கோடி. 2016 -ல் மோடி அரசு பேசிய விலை ரூ.1600 கோடி. ஏன் இந்த விலை ஏற்றம் என்றால்“2014-க்குப் பிறகு விமானங்களில் மேலதிக வசதிகளை உள்ளடக்கி விட்டோம் அதற்கான விலையையும் சேர்த்தால்தான் மூன்று மடங்குக்கு மேலாகிவிட்டது என்கிறார்கள்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days