நாக் அவுட்

Publisher:
Author:

15.00

30 in stock

நாக் அவுட்

15.00

ஊழலற்ற நிர்வாகம் தருவேன் என்று ஒருவர் வாயால் வடை சுடுவதைக் கேட்டு வியந்து போய் வாக்களிக்கப் போகிறோமா? புதிதாக அரசியலுக்கு வந்த ஒரே காரணத்தாலேயே தூய்மையானவர் என்ற முடிவுக்கு வந்து விட முடியுமா? மின்னணு வாக்கு எந்திரத்தின் பொத்தானை ஒரு முறை அழுத்தி விட்டால், அதை 5 ஆண்டுகளுக்கு அழிக்கவோ திருத்தவோ முடியாது. எனவே…கவனம்! கவனம்! கவனம்!

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days