அடிமைப்படுத்தும் குலதெய்வங்கள்

Publisher:
Author:
(1 customer review)

75.00

அடிமைப்படுத்தும் குலதெய்வங்கள்

75.00

1. குலதெய்வ – நாட்டார் தெய்வ எதிர்ப்பிதழ்
2.குலதெய்வங்கள் அழியாமல் அகமணமுறை அழியாது!
3.பார்ப்பனர் மற்றும் பார்ப்பனியக் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் நாட்டார் தெய்வங்கள்
4.முதலில் அழிக்கப்பட வேண்டியவை சிறுதெய்வங்களும், நாட்டார் தெய்வங்களுமே!
5.புராணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவையே குலதெய்வங்கள்!
6.இந்து மதத்தையும் ஜாதியையும் காக்கும் நாட்டார் தெய்வங்கள்
7.புத்த மதத்தின் அழிவுக்குக் காரணம் குலதெய்வ வழிபாடுகளே!
8.மாரியம்மன் பண்டிகைக் காட்டுமிராண்டித்தனம்!
9.சக்கிலியர்களின் குலதெய்வங்கள்
10.கொங்கு வேளாளர் குலதெய்வங்கள்
11.பறையர்களின் குலதெய்வங்கள்
12.வன்னியர்களின் குலதெய்வங்கள்
13.பள்ளர்களின் குலதெய்வங்கள்
14.கள்ளர்களின் குலதெய்வங்கள்

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days