ஈழம் தமிழகம் நான் – சில பதிவுகள்

Publisher:
Author:

50.00

Out of stock

இன்று தமிழ்நாட்டில் திட்டமிட்டு, பரப்பப்பட்டு வரும் ஒருதலைப்பட்டசமான வரலாற்றுச் செய்திகளே ஊடகங்களின் வலிமையோடு ஊர்சுற்றி வரும் வேளையில், இதுவரை வெளிவராத அல்லது திரிக்கப் பட்ட அல்லது மறைக்கப்பட்ட வரலாறுகளையும் முயன்று, ஆய்ந்து, தக்க சான்றுகளோடு வந்திருக்கும் இந்நூல் தமிழக மக்கள் கண்டிப்பாகப் படிக்க வேண்டிய ஓர் ஆவணமாகும்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days