காந்தள் கரிகாலன்..!

Publisher:
Author:

Original price was: ₹320.00.Current price is: ₹300.00.

Out of stock

காந்தள் கரிகாலன் எனும் தமிழர் வரலாற்று ஆவணத்தொகுப்பு நூலானது காந்தள் புலம்பெயர் இளையோரின் ஒழுங்கு படுத்தலில் காந்தள் வெளியீட்டுப்பிரிவினால் பிரித்தானியாவில் உள்ள“Crystal Events & Management,1, Poppin Business Centre, South Way, Wembley HA9 0HB” எனும் இடத்தில் 04.03.2018 அன்று வெளியிடப்பட்டது.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days