திரை அகம்

Publisher:
Author:

525.00

திரை அகம்

525.00

 

(இந்த)ருசிகரமான கோர்வையான புத்தகம் சினிமாவின் குறீயீடுகளையும் சமிக்ஞைகளையும் அதன் தயாரிப்பையும் வரவேற்பையும் வசீகரமாக அலசுகிறது.
-பரத்வாஜ் ரங்கன்.
திரை அகத்தின் பல தனித்துவங்களில் முக்கியமானது பாண்டியனின் பிரதானக் குறிக்கோளான எழுத்து,கட்டமைப்பு,இயக்கத்திலுள்ள ஆக்கபூர்வ தருணங்களின் பதிவு.தனிப்பட்ட கலைஞன் தன்னை சூழ்ந்துள்ள ஆற்றல்களுடன் உறவு கொள்ளும் அத்தருணம்.
-வால்டர் மர்ச்.
தமிழ் சினிமாவின் உக்கிரம் நிறைந்த செறிவை கைப்பற்றும் அதே வேளையில் அதை ஊடுருவிப்பாயும் கலாச்சாரக் கருப்பொருட்கள் மீதும் ஒளிபாய்ச்சுகிறது: நம்பிக்கை, வண்ணம், வெளி, காதல், ஆசை, ஒளி, கனவு, காலம்..நழுவிச் செல்கிற ஆக்கத்தின் அசைவின் மீது வளமான பரிட்சார்த்த தியானிப்பு.
-டெவிட் ஷல்மன்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days