வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை

Publisher:
Author:
(1 customer review)

350.00

வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை

350.00

சோவியத் நாட்டின் வால்காவிலிருந்து துவங்கி இந்தியாவின் கங்கை வரை செல்லும் இந்நூல் இந்தோ – ஐரோப்பியரிலிருந்து காந்திகாலம் வரையிலான மனிதகுல வரலாற்றை கதைகள் வடிவில் கூறும் புகழ்பெற்ற உன்னத இலக்கிய படைப்பு.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days