சம்பிரதாயங்கள் சரியா?

Publisher:
Author:

85.00

சம்பிரதாயங்கள் சரியா?

85.00

Sambirathayangal Sariya?

Manjai Vasanthan

எண்ணெய்த் தேய்க்கும் சம்பிரதாயத்தில் தொடங்கி, ஒரு வீட்டிலிருந்து இன்னொரு வீட்டிற்கு விளக்கு செல்வது வரை 100 சடங்கு சம்பிரதாயங்களை அக்குவேறு ஆணிவேராகப் பிய்த்தெடுக்கிறார் நூலாசிரியர்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days